ABC leksaker

Hos Lek & Lär hittar du många ABC leksaker som hjälper ditt barn att lära sig allt om bokstäver, ord och alfabetet på ett både roligt och spännande sätt.

Att redan i tidiga år ge barnet ett innehållsrikt språk är en stor gåva. Redan i den tidiga barndomen övas framtida färdigheter i både talspråk och skrift. Förutsättningarna att lära sig läsa grundläggs mycket tidigt genom lekar, spel och händelser och inte minst med ett rikt språkligt samspel tillsammans med vuxna. Redan från början är högläsning en viktig ingrediens. Barn älskar att lyssna till sagor och berättelser. Ju äldre barnet blir, desto längre sagor orkar barnet också lyssna till.

 

ABC leksaker

Att lyssna till sagor och bekanta sig med det skrivna språket tillsammans med en vuxen väcker barnets intresse för bokstäver och så småningom också läsning. Till en början handlar det om att lära sig att känna igen bokstäverna. Att lära sig ABC och senare hela alfabetet, från ABC ända till Ö är något alla barn blir stolta över när de kan. De flesta barn som börjar skolan känner igen bokstäverna och deras respektive ljud. Ungefär en tredjedel av dessa barn har också lärt sig att läsa.

Vanligtvis börjar barnen att skriva redan i förskoleåldern och har därför dessa grundläggande färdigheter när de väl börjar skolan. För att ge ditt barn en extra knuff och göra skolstarten lättare är det viktigt att vara uppmärksam på om barnet visar intresse för att läsa och skriva. Ge extra stöd och kanske rent av tilläggsövningar så länge barnet tycker det är roligt. Tänk på att alla barn gynnas av att öva läsning och skrivning tillsammans med en vuxen. Förhoppningsvis hittar du lämpliga och passande ABC leksaker hos Lek & Lär!

Handla som:
Produkter