VÄLKOMMEN!

Handlar du som Privatperson eller som Företag, Kommun eller Landsting?

Privat  Företag

Pussel 201-500 bitar

Att lägga pussel är bra för hjärnan, för såväl barn som vuxna. Att lägga pussel tränar finmotorik och problemlösning och ger både barn och vuxna en skarpare hjärna! Vi får bättre inlärningsförmåga och bättre minne av att lägga pussel. Kort och gott är hjärngympa bra för vår mentala hälsa.

Att lägga pussel ska vara roligt. Tänk på att inte välja ett för svårt pussel. Det gör att barnet lätt tappar intresset och den mentala träningen uteblir. Det bättre med ett lite för lätt pussel som ger mental träning än ett för svårt som inte ger något alls!

Handla som:
Produkter